Monday, 2 May 2011

Awal Sains untuk kanak-kanak

Timbul dan TenggelamKanak-kanak menyebutkan benda-benda yang terdapat didalam bekas merah. Kemudian membuat ujikaji benda mana yang timbul dan tenggelam.
Kanak-kanak setiap kumpulan akan menerangkan kepada guru dan rakan benda yang timbul dan yang tenggelam dengan memberikan sebab kenapa benda tersebut timbul dan kenapa tenggelam.

Murid aktif dan memberi respon yang baik kepada guru. Murid digalakkan menambah benda-benda yang terdapat di dalam dan luar bilik darjah untuk diujikaji dan semasa aktiviti tersebut murid mencari dan mencuba benda-benda yang lain yang dicari sendiri oleh murid kunci, kertas, pemadam dan plastik.
(kanak-kanak suka bermain air iatah excited semasa aktiviti)
 

No comments:

Post a Comment